Constructief advies 

JECON Engineering adviseert en berekent bouwconstructies voor uiteenlopende projecten. 

Onze ziens- en werkwijze:
Maak de constructieve mogelijkheden in een vroeg stadium inzichtelijk. De keuzes in de ontwerpfase zijn namelijk doorslaggevend voor het verdere verloop van het project. Door korte lijnen en een persoonlijke benadering zijn wij een uitstekende partner in uw bouwteam.

Wij zijn namelijk altijd op zoek naar doordachte, innovatieve en ‘maakbare’ oplossingen.

Door vanaf de ontwerpfase pragmatisch en oplossingsgericht te werk te gaan denken wij met u – de opdrachtgever – mee, zodat u tot een economisch verantwoord constructieontwerp komt.

Door onze no-nonsense mentaliteit, duidelijkheid, vakbekwaamheid en betrouwbaarheid vindt u in ons een uitstekende partner die, desgewenst, voor u het proces uit handen neemt.

Met andere woorden proberen we de opdrachtgever te ontzorgen en indien wenselijk te begeleiden door het gehele bouwproces.

Kwaliteitssysteem

ISO 9001:2015

Sinds 17 juli 2019 heeft JECON Engineering een gecertificeerd kwaliteitssysteem conform de richtlijnen van de ISO 9001:2015. Door het naleven en hanteren van de regels betreffende dit kwaliteitssysteem zorgt elke medewerker binnen JECON Engineering ervoor dat hij of zij consequent producten en diensten levert die voldoen aan de eisen van de opdrachtgever.

Door dit werkproces ontzorgen wij de opdrachtgever en streven we ernaar om de klanttevredenheid te verhogen.

Constructeursregister 

JECON Engineering heeft medewerkers in dienst die bij het constructeursregister zijn ingeschreven. Ingeschreven constructeurs voldoen aan strenge eisen om vakkennis en -ervaring. Om lid te blijven verversen en vernieuwen de constructeurs hun kennis en vaardigheden via permanente educatie en praktijkervaring. Registerconstructeurs worden minimaal eenmaal per drie jaar beoordeeld op hun actieve deskundigheidsniveau.

Het register is onderdeel van het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid. 

Een registerconstructeur staat voor de drie V’s:

 • Vakbekwaam
 • Veelzijdig
 • Verantwoordelijk

Meer informatie is te vinden op https://www.constructeursregister.nl/

BIM

In de afgelopen jaren heeft het 3D uitwerken van projecten stapsgewijs haar weg en doel gevonden in de bouw. Niet alleen op kantoor, maar ook steeds meer op de bouwplaats zelf. 

JECON Engineering zet, sinds de oprichting, haar projecten door middel van het programma Revit in 3D op. 

Doordat de vaklieden op de bouwplaats de betreffende modellen ook gebruiken voor de uitvoering worden steeds meer projecten als een BIM-project bestempeld.

Onder BIM verstaat men doorgaans Building Information Modelling (het maken van digitale bouwmodellen) of Building Information Model (het bouwinformatiemodel). Het gaat hier om een digitaal model dat een virtuele weergave van het bouwwerk vormt, waarbij geometrie en informatie aan elkaar gekoppeld worden. Hierdoor is een actieve afstemming tussen diverse disciplines, zoals bouwkundig, constructief en installatietechnisch mogelijk.

De voordelen van deze manier van gegevensuitwisseling zijn groot: minder faalkosten, lagere bouwkosten en hogere kwaliteit.

Aanbestedingsadvisering

JECON Engineering heeft de mogelijkheid om u te adviseren omtrent de aanbesteding van uw project. De aanbesteding is de procedure waarin de aannemer wordt geselecteerd die uw project gaat bouwen.  Het doel van een aanbesteding is het selecteren van de juist passende aannemer voor het werk gebaseerd op kosten en kwaliteit, waarbij bij de uitvraag de inschrijvende bedrijven een gelijke kans wordt geboden het werk gegund te krijgen.

JECON kan onderstaande werkzaamheden voor u verzorgen:

 • Het opstellen van een uitnodiging tot inschrijving op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving);
 • Het opstellen van een algemene bestekdeel (Administratieve Bepalingen UAV/ STABU);
 • Het opstellen van een technische werkomschrijving;
 • Het opstellen van een bouwkostenramingen;
 • Het beoordelen van de inschrijvingen en het adviseren omtrent gunning.

Constructieve second opinion

JECON Engineering kan uw project constructief beoordelen voor optimalisaties en ook op projectrisico’s. Deze werkzaamheden voeren wij voornamelijk uit voor inschrijvende aannemers tijdens de aanbesteding en projectontwikkelaars in het voorbereidende traject om bijvoorbeeld het ontwerp binnen budget te krijgen. Het is belangrijk om voor u als klant een optimaal ontwerp te krijgen en onze filosofie hierin is dat twee constructeurs meer weten dan één. 

Constructieve controles voor CC3 projecten.

Conform de NEN-EN 1990 kan uw project constructief worden ingedeeld in gevolgklasse CC3. Op basis van bijlage B van de NEN norm worden er eisen gesteld aan het supervisieniveau van ontwerp en berekening en aan het inspectieniveau. 

JECON Engineering kan in dit proces optreden als onafhankelijk toetser van de constructieve documenten. Ook de controles op de bouwplaats kunnen via JECON voor u worden verzorgd.

Constructieve schadebeoordeling 

JECON Engineering heeft ervaring in het beoordelen van constructieve schade na een calamiteit zoals bijvoorbeeld brand of storm.

Na een eventuele calamiteit kan JECON snel een visuele inspectie uitvoeren om verdere nevenschade te voorkomen. Vervolgens wordt er een advies voor het schadeherstel opgesteld. 

Indien er aanvullend destructief onderzoek benodigd is, zal JECON de geschikte partijen voor zoeken en aansturen. De opdrachtgever wordt hierbij volledig ontzorgd waarbij het maximale wordt gedaan om de eventuele overlast zo min mogelijk en zo kort mogelijk te ervaren.

Opdrachtgevers

JECON Engineering werkt voor een divers aanbod aan opdrachtgevers, zoals:

 

 • projectmanagementbureaus
 • architectenbureaus
 • aannemers
 • projectontwikkelaars
 • conceptbouwers
 • vastgoedbeheerders
 • overheidsinstanties
 • particulieren
ISO 9001_2015
ISO 9001_2015
Register Constructeur

JECON Engineering is tevens op de site van het constructeursregister te vinden. Om toe te treden tot dit register moet de constructeur voldoen aan eisen op het gebied van kennis en werkervaring. Hierbij voldoet JECON Engineering aan deze eisen. Opdrachtgevers zijn hiermee verzekerd van kwaliteit en deskundigheid.

Kennisportaal